Årsmötet 2017 hölls i Purmo skola tisdagen den 12 december. Stadgeenliga ärenden som val av nya medlemmar i styrelse och sektioner handlades. Bokslutet godkändes, styrelsen fick  ansvarsfrihet och en budget för nästa år godkändes.

Årets Falkenit Håkan Björklund kungjordes och förbundsmästare premierades.

Verksamhetsberättelsen kan läsas i en förkortad form.


I IK Falken är det ordinarie föreningsmötet, årsmötet som väljer styrelse och sektioner och godkänner bokslut och budget.

Föreningens årsmöte 2016 hölls 14 december kl 19 i Överesse skola.


Föreningens årsmöte 2015 hölls torsdagen den 10 december 2015 kl 19:00 i Kållby-Heimbacka skola.  Carola Häggblom valdes till ny ordförande för föreningen.


Föreningens årsmöte 2014 hölls onsdagen den 10 december kl 19:00 2014 i Nordanå byagård.


Föreningens årsmöte 2013 hölls söndagen den 1 december klocka 14:00 vid Överesse skola.

Stadgeenliga ärenden avhandlades samt premieringardes 99 personer med anledning av föreningens 40 årsjubileum.

Christer Aspfors omvaldes till styrelseordförande för de följande två åren. Sammansättningen av styrelsen och sektioner och deras utskott uppdateras på respektive sidor.

Verksamhetsberättelserna för det gångna verksamhetsåret och planerna för det påbörjade.


Föreningens årsmöte för år 2012 hölls den 5 december 2012 i Kållby-Heimbacka skola. Årsmötet valde Christer Aspfors till ordförande för 2013. Mötet godkänd även styrelsens förslag till ändringar av stadganden gällande verksamhetsgranskare.

Följande verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner behandlades


Årsmötet för år 2011 hölls torsdagen den 1 december 2011 i Nordanå byagård, Purmo.  Årsmötet valde Christer Aspfors till ordförande för 2012. Övriga personval uppdateras på styrelsens sida efter att styrelsen konstituerat sig. Protokollet från mötet kan du läsa här.

Share

 

 <<  < Juli 2021 >   >>
MTOTFLS
25
I dag är det 25.7.2021