Bli medlem om du inte redan är det!

För IK Falken är det viktigt att vi kan erbjuda alla ungdomar i Pedersöre möjlighet att idrotta oberoende av ekonomisk ställning eller social bakgrund. Tack vare bl.a medlemsavgiften kan vi fortsättningvis erbjuda gratis idrott för alla barn och ungdomar som vill pröva på och testa sina vingar.

Betala gärna medlemsavgiften ifall du deltagit i något program som IK Falken ordnat eller annars vill stöda vår förening.

Vi har under år 2023 uppdaterat och överfört vårt medlemsregister till ett nytt dataprogram ”FloMembers”. På IK Falkens hemsida under menyn ”FÖRENINGEN / BLI MEDLEM” hittar du mera information om hur du kan bli medlem!