Vill du och din familj bli medlem i IK Falken. Fyll i dina uppgifter i vårt ANSÖKNINGSFORMULÄR (dataprogrammet vi använder är FloMembers).

Medlemsavgiften per år är 30 €/person. För medlemmar som bor i samma hushåll är avgiften  högst 80 €. Medlemsavgiftens storlek fastställes årligen vid föreningens årsmöte i december.

Vi har under år 2023 uppdaterat och överfört vårt medlemsregister till ett nytt dataprogram ”FloMembers”. I fortsättningen sänder vi medlemsfakturor som e-postbilaga då vi har din e-postadress.

ÄNDRINGSFORMULÄR Använd detta formulär då du vill göra ändringar i ditt medlemsskap. Vill du tex anmäla om ändringar i postningssätt av medlemsfakturan, ändra adressuppgifter, stryka dig ur registret, använd då gärna detta formulär. I undantagsfall kan du kontakta oss via e-post sune.lind@ikfalken.fi eller telefon 040-864 9575 (Sune Lind)